woensdag 4 maart 2009

Europese dag van het Slachtoffer.

Kunst politie 32Elk jaar gaat op 22 februari de ‘Europese Dag van het Slachtoffer’ door. Ook dit jaar steekt de Maatschappelijke Cel van de Politie Gent de handen uit de mouwen. Ieder jaar wordt er actie gevoerd om enerzijds het slachtoffer onder de aandacht te brengen en anderzijds het voltallige korps te bedanken voor de inzet en de efficiënte ondersteuning van de slachtoffers. In 2008 werden alle medewerkers van het korps bedankt voor hun inzet met een ‘Merci-tje’. Dit jaar gooit de Maatschappelijke Cel het over een andere boeg. Aan personeelsleden van de Politiezone Gent werd gevraagd om hun creatieve geest de vrije loop te laten en een kunstwerk te maken rond het thema ‘slachtoffer(s)’. Achttien personeelsleden brachten een werk(je) binnen.

De kunstwerken werden gedurende een week tentoongesteld aan het personeel. Elk personeelslid mocht zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete kunstwerk. Naast de 'Flikkenprijs' werd ook een prijs uitgereikt door een professionele jury. De prijs van de professionele jury ging naar Tina Colpaert. De publieksprijs was voor Els De Clercq. Na de prijsuitreiking werd samen met de Hotel- en Bakkerijschool Gent een soepreceptie met broodjes aangeboden aan alle personeelsleden om hen te bedanken in naam van alle slachtoffers.

Kunst politie 36De leden van het Europees Forum voor Slachtofferhulp ondertekenden op 22 februari 1993 de “Verklaring van de Rechten van het Slachtoffer”. Sindsdien is deze dag de “Europese dag van het Slachtoffer”. Het Forum tracht op Europees niveau invloed te hebben op het slachtofferbeleid en ijveren voor de Rechten van het Slachtoffer. De diensten voor Slachtofferhulp wensen deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De diensten Slachtofferhulp in Vlaanderen hebben de voorbije jaren samen met de partners binnen de slachtofferzorg op verschillende terreinen belangrijke stappen gezet. De “Verklaring van de Rechten van het Slachtoffer” is nog steeds even actueel en ondanks de vele verwezenlijkingen staan we ook voor een toekomst met grote uitdagingen. Het Europees Forum formuleerde zes rechten. Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid in België, dat dit jaar eveneens 10 jaar bestaat, voegde hier een zevende recht aan toe.

1. Recht op respect en erkenning
2. Recht op krijgen van informatie
3. Recht op geven van informatie
4. Recht op juridische bijstand
5. Recht op bescherming en privacy
6. Recht op herstel
7. Recht op hulp
Nuttige link: http://www.suggnome.be/links.php

Geen opmerkingen:

Een reactie posten