vrijdag 20 maart 2009

Emile Claus en het landleven

Emile Claus 10Van zaterdag 21 maart tot zondag 21 juni organiseert het Museum voor Schone Kunsten Gent de tentoonstelling ‘Emile Claus en het landleven’. Na de tentoonstelling ‘British Vision’ die uitstekend onthaald werd, sluit het project Claus evenzeer aan bij het beleid van het museum. Dat is onder meer gericht op aspecten van de Belgische kunst in de negentiende en twintigste eeuw. Emile Claus was de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in België. Hij bewonderde het Franse impressionisme en paste deze stijl toe in de realistische uitbeelding van zijn vertrouwde plattelandsomgeving. Claus werd door schrijvers en schilders van zijn tijd op handen gedragen. Ook vandaag geniet zijn optimistische en zonnige kunst nog steeds een grote populariteit bij het publiek.

Emile Claus 17De tentoonstelling brengt de beste werken van Emile Claus bijeen en belicht de centrale thema’s in zijn werk: de landarbeider, het werk op het land, het dorpsleven, het leven met de rivier en het zuivere landschap. Zijn werk wordt geconfronteerd met dat van tijdgenoten zoals Alfred William Finch, Léon Frederic, Constant Permeke, Constantin Meunier en Henry Van de Velde. Claus’ succes was een samengaan van verschillende factoren. In de eerste plaats was er natuurlijk zijn werk dat sterk werd gewaardeerd. Met schilderijen als ‘De picknick’ (1887), ‘De ijsvogels’ (1890-1891), ‘Het lichten van de fuiken’ (1893) en ‘Koeien doorwaden de Leie’ (1897-1899) vierde hij internationaal triomfen. Tegelijk engageerde hij zich sterk in binnen- en buitenlandse kunstenaarsverenigingen, met een bijzonder internationaal tentoonstellingsparcours tot gevolg. De waardering voor hem blijkt verder uit de stroom van aankopen door binnen- en buitenlandse musea vanaf omstreeks 1890.Het museum onderhoudt een lange geschiedenis met de schilder en zijn werk. Met de aankoop van het schilderij ‘De ijsvogels’ was het in 1892 het eerste museum dat een impressionistisch werk van Emile Claus aankocht. Het museum zette daarmee de toon voor de publieke interesse voor deze kunstenaar. In de volgende jaren kocht de Belgische Staat verschillende van zijn werken en er volgden aankopen door musea in België en in Europa. In Gent werd de Claus verzameling stelselmatig uitgebreid door aankopen, langdurige bruiklenen en schenkingen. Met deze tentoonstelling wordt Claus’ werk in de ontwikkeling van de Belgische beeldende kunst in de periode 1880-1914 gekaderd. Claus onderscheidde zich internationaal, en juist dit internationale succes reflecteerde zich in het werk van een uitgebreide groep jonge kunstenaars die in het begin van de twintigste eeuw debuteerden met luministisch werk.

Parallel met de tentoonstelling in Gent wijdt het Museum van Deinze en de Leiestreek een tentoonstelling aan de tekeningen van Emile Claus. In april 2008 kocht het Museum van Deinze en de Leiestreek 102 tekeningen van de hand van Emile Claus, de kunstenaar die zich graag liet inspireren door de Leie, zijn omgeving en het werk op het platteland. Emile Claus is in het museum niet alleen sterk vertegenwoordigd met het monumentale werk. Samen met de tekeningen die het museum reeds bezat, ontstond dankzij de recente aankoop een unieke verzameling die een allesomvattend overzicht geeft van het grafische werk van Claus. De tentoonstelling “Emile Claus en het landleven" in het Museum voor Schone Kunsten Gent betekende voor het Museum van Deinze en de Leiestreek de perfecte gelegenheid om de tekeningen gedurende dezelfde periode aan het publiek te presenteren. Terwijl in het MSK Gent de schilderijen en Belgische tijdgenoten van Emile Claus aan bod komen, spitst het Museum van Deinze en de Leiestreek zich toe op deze eigen collectie tekeningen van de belangrijkste vertegenwoordiger van het Belgische impressionisme. Met een totaal van 114 werken in potlood, houtskool, sanguine of inkt op papier toont de expositie een gevarieerd geheel van schetsen, voorstudies en afgewerkte tekeningen. Daarbij komen de verschillende thema's en periodes uit het oeuvre van Claus duidelijk aan bod: zijn vorming tijdens zijn verblijf te Antwerpen, zijn fascinatie voor het werk op het platteland, maar ook zijn talent voor het weergeven van karaktereigenschappen in portretten. We trekken mee met Claus tijdens zijn reizen naar Algerije, Marokko, Italië, Londen en Frankrijk. De tekeningen tonen ons niet alleen de voorliefdes van deze luminist, maar door de manier waarop de tentoonstelling is opgebouwd, maken we ook kennis met de persoon achter de beroemde schilder.

PraktischOpeningsuren MSK: Van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur.
Toegangsprijzen: 8 euro individuele bezoeker. 6 euro: 55+, groepen. 1 euro: 19-25 jaar. Gratis: ≤ 18 jaar, inwoners van Gent op zondag van 10u tot 13u
Combiticket voor tentoonstelling in Museum voor Schone Kunsten en Museum van Deinze en de Leiestreek:10 euro individueel of 7,5 euro: groepen

Catalogus: Emile Claus en het landleven / Emile Claus et la vie ruraleMercatorfonds - Nederlandse en Franse editie 29 euro

Reservering tickets: FNAC, tel. 0900 00 600, website www.fnac.be
Groepen en rondleidingen: tel. 09 269 60 04, e-mail info@boekjebezoek.be
Dagarrangement groepen: tel. 09 269 08 69, e-mail info@gent-watertoerist.be
Ateliers: tel. 09 240 07 07, e-mail msk.educatie@gent.beAudiogids 3 euro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten