vrijdag 20 maart 2009

Boek over Vlaams onderzoeks- en innovatiepotentieel

Kennis 04Afgelopen donderdag stelde het Expertisebureau O&O monitoring (ECOOM) het boek ‘Kennis in wording’ voor. Het boek behandeld het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel en is een status questionis van het innoverend landschap van Vlaanderen in diverse facetten. Bijdragen van experts vanuit vijf universitaire instellingen (UGent, KULeuven, UA, UHasselt en VUB), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT), het Departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI-Vlaanderen), de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) en het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) werden gebundeld. Specifieke aandacht wordt besteed aan het belang van onderzoekers en doctors en hoe ze dit landschap weten te kleuren zowel binnen de academische wereld als erbuiten.

Wil Vlaanderen zijn positie in de internationale economie behouden en versterken, dan is innovatie het codewoord. Sinds 1 januari heeft het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring de opdracht om de Lissabon doelstellingen te monitoren en op basis van wetenschappelijk onderzoek de juiste adviezen te leveren aan de overheid. Professor Ignace Lemahieu: “ In het kader van de Lissabonstrategie streeft Vlaanderen naar een optimaal arbeidsklimaat voor onderzoekers. Aandachtspunten zijn de langetermijn financiering van gerenommeerde Vlaamse onderzoekers, het aantrekken van buitenlandse onderzoekers, de sociale voorzieningen voor doctoraatsbursalen en de onderzoekers als brug tussen bedrijven en kennisinstellingen”. De diverse bijdragen focussen op de investeringen in menselijk kapitaal, de vorming van onderzoekers aan de universiteiten, hun carrièrepaden in de bedrijfswereld en de bijdragen die jonge onderzoekers kunnen leveren tot onze kenniseconomie.

Het boek kwam er naar aanleiding van de ruimere taken van de UGent-tak van ECOOM. Binnen dit Expertisecentrum gaat bijzondere aandacht naar jonge onderzoekers en doctors in wording: hoe hun academische carrière eruitziet, hoe men de overstap naar andere sectoren maakt en of men een internationale carrière ambieert zijn vragen waar een antwoord op wordt gezocht. Met dit boek werden al enkele knelpunten en lacunes blootgelegd en verdere werkpunten aangestipt, die belangrijk zijn voor het onderzoek dat ECOOM voert.

Praktisch: Vakgroep Sociologie , Korte meer 5, 9000 Gent
Info: Hannelore De Grande. Vakgroep Sociologie, Expertisecentrum O&O Monitoring, tel. 09 264 91 65 mail: Hannelore.DeGrande@UGent.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten