dinsdag 18 mei 2010

Ook na 280 jaar blijft Kamer van Koophandel hard nodig.

VOKA 2010 (10) Gisteravond werden er in de Gentse Handelsbeurs heel wat kaarsjes uitgeblazen. VOKA, de Oost-Vlaamse Kamer van Koophandel, opgericht in 1729 als de Gentse Kamer van Koophandel, bestaat in zijn huidige vorm 10 jaar. Bovendien werden de Oost-Vlaamse bedrijven van 25, 50, 75 of meer dan 100 jaar gehuldigd. Met 17.000 leden, waarvan ongeveer 3.000 in Oost-Vlaanderen mag VOKA zich een representatieve werkgeversorganisatie noemen. Al hoort voorzitter Jean-Paul Van Avermaet liever het woord ondernemers, omdat ondernemen de ziel is van onze Vlaamse economie. VOKA blijft dynamisch en investeert stevig in allerhande projecten rond talentontwikkeling zoals het lerend netwerk PLATO. Het nieuwe project Jong VOKA staat dan weer garant voor verjonging en vernieuwing. De GPS toolkit ‘Werken met de glimlach’ kreeg via ESF Europese erkenning. En VOKA speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering en vergroening van de economie.

Ondersteuning van bedrijven en de verdediging van hun belangen blijft de voornaamste opdracht van VOKA. Door de crisis hebben bedrijven hun reserves aangesproken, zitten die echter op hun tandvlees. Toch slaagt het merendeel van de Vlaamse ondernemingen er in om het hoofd boven water te houden en hun mensen in dienst te houden. Een inspanning die volgens VOKA gehonoreerd moet worden. Voorzitter Van Avermaet vraagt om de onderneming niet langer te beschouwen als een melkkoe om een budgettair evenwicht te bereiken. En de situatie wordt dringend: op economisch vlak scoort Vlaanderen het slechtst in vergelijking met andere Europese regio’s. Het wordt tijd dat Vlaanderen weer leert ondernemen, en dat liefst vanaf de schoolbanken.

Dat was ook de boodschap van voorzitter Jean-Paul Van Avermaet die een toelichting gaf hoe VOKA mee investeert in een succesvolle toekomst van de Oost-Vlaamse economie. Voor VOKA resulteert dit niet alleen in steeds meer activiteiten en een stijgend aantal leden, maar ook in de verhuis naar nieuwe kantoren in de Gentse Lammerstraat. Gastspreker Geert Bourgeois benadrukte de Vlaamse inspanningen voor het Vlaamse bedrijfsleven en tewerkstelling. Hij pleitte daarbij ook voor een Copernicaanse omwenteling die het volle gewicht van het beleid bij de deelregeringen legt. Vlaanderen kan dan voldoende investeren in zijn eigen toekomst: 160 miljoen in innovatie en 200 miljoen in een Vlaams Energiefonds. Geert Bourgeois vraagt zich af of de Vlaamse gemeenten nog langer hun aandeel in Dexia moeten houden.

VOKA 2010 (07) In een panelgesprek benadrukten gouverneur André Denys samen met gedeputeerden Jozef Dauwe en Marc De Buck de rol van de provincie in het Oost-Vlaamse economische leven. De heren staken daarbij de hand in eigen boezem: de overheid is te veel met zichzelf bezig. Te veel administratie rompslomp, te veel procedures en te veel obstructie via de rechterlijke weg. Maar die overheid blijft wel verantwoordelijk voor de schaarse openbare ruimte, mobiliteit, innovatie en ontsluiting van industrieterreinen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten