woensdag 9 december 2009

NMBS en Cambio gaan nauwer samenwerken

cambio2Na de reeds bestaande overeenkomsten met MIVB, VVM (De Lijn) en SRWT (TEC), heeft cambio nu ook een aandeelhoudersovereenkomst ondertekend met de NMBS-Holding. De NMBS-Holding is eigenaar en beheerder van de stationsgebouwen en de bijhorende parkings. In december breidt het Cambionetwerk zich uit in de stations Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem en Namen, binnen enkele maanden volgt een nieuwe reeks stations. De stations van onder andere Gent, Leuven, Brugge, Mechelen en Luik worden daarbij genoemd. NMBS holding wordt ook voor 24 procent mede-eigenaar van Cambio België. Met cambio als een nieuwe hippe manier van reizen, als aanvulling op de trein, wordt het mobiliteitsaanbod in de stations nog verder uitgebreid.

De NMBS Holding wil van de stations echte mobiliteitsknooppunten maken, waar je vlot overstapt op de bus, tram, metro en auto. De standplaatsen daar bevinden zich op plaatsen met een ruim aanbod van openbaar vervoer en liggen steeds in woon-, werk- of winkelomgevingen. "Het klinkt paradoxaal maar autodelen stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer door de autoreflex te doorbreken. Cambio zal ertoe bijdragen dat het openbaar vervoer haar vaste klanten behoudt door een alternatief te bieden voor de privéwagen en door een rol te spelen in de ketenmobiliteit", aldus Vincent Bourlard, NMBS-holding. Volgens Jan Klüssendorf, directeur van Cambio België, vervangt één Cambiowagen zeven à acht privé wagens. Het autodelen zou ook een positief effect hebben op de verplaatsingskeuze, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, per fiets of te voet, van de Cambiogebruiker.

Link: http://www.cambio.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten