vrijdag 18 december 2009

Gents Stadslaboratorium sluit definitief

Op donderdag 31 december 2009 sluit het Gentse Stadslaboratorium definitief de deuren. In 1948 liet het Gentse stadsbestuur plannen opmaken om de bestaande maar te kleine labo's te vervangen. In 1952 vingen de werken aan en in september 1954 werd het betrokken. De pioniersrol en jarenlange verdienste is zeer groot maar om verschillende redenen is het niet langer opportuun is om een eigen stedelijk laboratorium in stand te houden. Andere organisaties met een gelijkaardige dienstverlening werden opgericht. Zij hebben vaak een wettelijke controleopdracht en halen voordeel uit schaalgrootte, wat voor een stedelijk labo niet mogelijk is. De Stad Gent behoudt wel een loket maar de analyses worden na controle uitbesteed. Waken over de gezondheid van inwoners van Gent blijft een belangrijke stedelijke opdracht. Dit loket wordt ingebed in de Gezondheidsdienst van de Stad Gent. De dienstverlening naar de Gentenaars verandert van vorm maar blijft intact.

Voor vragen, problemen of klachten in verband met de voedselveiligheid (hygiëne, voedselvergiftiging, additieven) kan men contact opnemen met het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Dit Voedselagentschap is bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 13 550 van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Men kan ook mailen naar meldpunt@favv.be of faxen naar 02 211 82 60 of 0800 24 177 (gratis fax). Het Gents contactpunt bevindt zich in de Zuiderpoort - Gaston Crommenlaan 6 / 1000, 9050 Gent. Men kan daar terecht tijdens de kantooruren elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Men kan het Gentse Meldpunt bellen op het nummer 09 210 13 00, faxen op 09 210 13 20 of mailen naar Info.OVL@favv.be.

Wie vragen heeft in verband met de kwaliteit van het leidingwater, kan contact opnemen met TMVW via het telefoonnummer van de Aquafoon 078 35 35 99. Men kan contact opnemen met de Aquafoon als men een gerichte vraag of klacht heeft met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater. Deze dienst zorgt voor een gratis staalanalyse van het drinkwater. Wie niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan jaarlijks een gratis putwateranalyse aanvragen bij de stedelijke Gezondheidsdienst. Na toetsing of aan de voorwaarden is voldaan, wordt opdracht gegeven aan de VMM die instaat voor de staalname. De beoordeling op drinkbaarheid en gezondheidsrisico’s gebeurt door de provinciale milieugezondheidskundige of een milieu-arts van de afdeling Toezicht Volksgezondheid. De resultaten worden aan de aanvragende burger, de Stad Gent en VMM bezorgd. Wie wel kan aansluiten op het leidingwaternet kan gratis een putwateranalyse aanvragen bij TMVW door te bellen naar de Aquafoon 078 35 35 99 of te mailen naar klantendienst@tmvw.be. Deze analyse kan men enkel gratis aanvragen als er in de laatste drie jaar geen analyse werd uitgevoerd op het betrokken putwater.

Voor alle andere vragen en bezorgdheden op het vlak van gezondheid kan men blijvend terecht bij de stedelijke Gezondheidsdienst. Over de opportuniteit van staalname en analyse oordeelt een deskundige medewerker. Inwoners die zich gewoontegetrouw zouden aanmelden bij het voormalig Stadslaboratorium voor analyses van drink- of putwater of met klachten over voedselveiligheid en hygiëne in voedselgerelateerde inrichtingen worden via de Gezondheidsdienst doorverwezen naar de juiste instanties. De Gezondheidsdienst van de Stad Gent is elke werkdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16.30 uur te bereiken in het Baudelohof, 9000 Gent. Men kan de dienst bellen op het nummer 09 235 22 50. Het oude nummer van het Stadslaboratorium, 09 225 03 89 wordt automatisch doorgeschakeld.

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten