zaterdag 7 november 2009

TrottoirActiePlan gaat van start in Gent

We willen allemaal een aangename, comfortabele en veilige leefomgeving. Toch is de kwaliteit van de voetpaden in en rond Gent verhoudingsgewijs slechter dan de kwaliteit van het wegennet. Daarom zal de Stad Gent versneld investeren in comfort en veiligheid voor de voetganger en werd er een TrottoirActiePlan uitgewerkt. Een dergelijk actieplan is nodig om weloverwogen keuzes te kunnen maken over welke voetpaden aangepakt worden. Waar nodig zal de Stad Gent de kwaliteit van de voetpaden versneld verbeteren en nieuwe voetpaden aanleggen.

Het TrottoirActiePlan deelt Gent op in twintig deelgebieden. Het doel is om per jaar in vijf verschillende deelgebieden een aantal voetpaden aan te pakken en dit gedurende 4 jaar. Voor de deelgebieden Oostakker Noord, Gent Centrum, Sint-Amandsberg Oost, Wondelgem Zuid, Sint-Amandsberg Oost is de selectie van de voetpaden zo goed als rond. De selectie van de voetpaden gebeurt op basis van diverse criteria. Zo wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van scholen, horecazaken, winkels, rusthuizen, kerken, ziekenhuizen en zo meer. Daarnaast gaat men na of het voetpad een belangrijke meerwaarde heeft als verbindingsweg of toeristische route. In laatste instantie komt de intrinsieke kwaliteit van het voetpad, zoals aangegeven in het Wegen Inventarisatie Systeem van de Stad Gent, aan bod.

Voor het TrottoirActiePlan wordt tussen 2009 en 2012 een totaalkrediet van 3 miljoen euro extra gereserveerd, bovenop de normale onderhoudskredieten waarbij jaarlijks een bedrag van 600.000 euro wordt uitgegeven voor de vernieuwing van voetpaden in de stad Gent die niet gekoppeld zijn aan de integrale heraanleg van wegen. De budgettaire inspanning voor trottoirs wordt dus verdriedubbeld zoals ook voorgesteld bij de start van deze legislatuur. Per deelgebied wordt in het kader van het TrottoirActiePlan 2.500 m² voetpad aangepakt. Op 4 jaar tijd herstelt de Stad Gent dus in twintig deelgebieden 50.000m² voetpad. Dat is goed voor 33 kilometer voetpad. Dit komt bovenop de voetpaden anders ook vernieuwd worden.

Oostakker Noord is het eerste deelgebied dat aan bod komt binnen het TrottoirActiePlan. TAP gaat er van start met de Sint-Laurentiuslaan. De selectie van dit voetpad kwam tot stand op basis van zijn status als centrumstraat en verbindingsweg voor voetgangers naar het dorpsplein, de aanwezigheid van een openbaar vervoerspunt en de aanwezigheid van het Sint-Laurentiuspark met speelzone. Daarenboven is de kwaliteit van dit stuk voetpad niet zo goed. 700 m² voetpad krijgt hier bijgevolg een nieuw kleedje. Na de Sint-Laurentiuslaan is het de beurt aan de Pijphoekstraat, Bredestraat, Oude Veldstraat en Kamerijkstraat. Daarna trekt het TrottoirActiePlan naar Gent Centrum. Meer informatie daarover volgt bij de aanvang van de werken in dit deelgebied.

Wegen hebben een eindige levensduur. Op het einde van de technische levensduur dient de aanwezige verharding vervangen te worden (reconstructie). Indien men ook de fundering vervangt en de weg heringericht wordt spreekt men van rehabilitatie. De volledige constructie van een weg heeft een levensduur van ongeveer 40 jaar. Vanuit de Gentse deelgemeenten komen er af en toe klachten omdat men er zich stiefmoederlijk behandeld voert. Maar daar zijn twee antwoorden op: een weg wordt aangelegd in functie van het lokaal verkeer. Een weg in asfalt aanleggen is dwaas als hij heel vaak gebruikt wordt door landbouwvoertuigen. Het tweede antwoord is politiek: de klachten komen van de oppositie, maar vormde tot vóór 15 jaar de meerderheid en is dus voor 2/3 verantwoordelijk voor het probleem.

Een ander heikel punt zijn de onteigeningen om nutsvoorzieningen, voetpaden en fietspaden aan te leggen. Iedereen ziet graag een mooi voetpad en een veilig fietspad voor de deur, maar wie zal een strook van zijn tuin afstaan? En hoe hoog zullen de onteigeningsvergoedingen oplopen? Bovendien is het landelijk gebied zeer uitgestrekt, een dergelijke vorm van bebouwing is heden ten dage compleet uitgesloten. De verkavelingen van de jaren 70 en 80 zijn zeer mooi, maar de kostprijs van de infrastructuur komt nu 40 jaar later extra zwaar aan in de budgetten.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten