zaterdag 21 november 2009

Orde van de Gentse Draak voor professor Alexander-Karel Evrard

Orde Draak 2009 (10) “De Draak” Vlaams Overleg Gent is een vereniging van Vlaamse organisaties die bezorgd zijn om het Nederlandstalige karakter van de stad Gent en opkomen voor de Vlaamse en Nederlandse eigenheid van de Arteveldestad. In 2000 werd de 'Orde van de Gentse Draak' ingesteld. Dit project beoogt iemand in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maakt voor de promotie van de Vlaamse eigenheid in de ruimste zin. Deze Orde werd reeds toegekend aan de ombudsvrouw Rita Passemiers, de opperdeken en opperdekenin van Gent als blijk van waardering voor hun medewerking aan het versterken van het Nederlandse karakter van de handelszaken, de heer Johan Dhaene van radio Roeland, acteur en regisseur Jo Decaluwé, zanger Will Ferdy, presentator Walter De Meyere, professor Stijn Verrept en professor Ada Deprez.

Dit jaar werd de negende 'Orde van de Gentse Draak' uitgereikt aan prof. dr. em. Alexander-Karel Evrard. Hij volgde oude Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Barbara college in de Savaanstraat te Gent. Een prijs van het Davidsfonds viel hem toen te beurt. In 1950 behaalde hij zijn diploma als Doctor in de Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent. In Leiden doet hij studiewerk in het departement van prof. Carp en de sectie Kinderpsychiatrie geleid door dr. Van Krevelen. Hij doctoreerde aan de Universiteit te Leiden in 1953 en keerde terug naar zijn Alma Mater. In 1958 werd hij aangesteld als neuro-psychiater. In 1969 wordt hij aangesteld als adjunct-professor aan de medische faculteit en even later als volwaardig hoogleraar Psychologie en Psychiatrie. Gefascineerd door de historische achtergrond van zijn beroep schrijft hij zijn eerste boek 'Geschiedenis van de Psychiatrie', gevolgd door ontelbare artikels en lezingen omtrent dit onderwerp. Van zijn hand verschenen tachtig artikels in nationale en internationale tijdschriften en vijf boeken.

In 1964 wordt professor Evrard het ereburgerschap verleend door de staat Texas voor zijn inspanningen op het gebied van culturele uitwisseling en zorg voor mindervalide kinderen. Tussen 1968 en 1972 is hij visiting-docent aan de Universiteit van Rwanda. Hij neemt ook het voorzitterschap waar van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid. Bij Het Vlaamse Kruis is hij ondervoorzitter, evenals hoofdbestuurslid van de Vlaamse Toeristenbond. Hij wenst geschiedenis van Vlaanderen vereeuwigd te zien door het aanbrengen van gedenkplaten en monumenten. Als medestichter is hij dan ook actief bij het Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde en het Museum dr. Guislain. Professor Evrard heeft nog een wens : Gent moet een standbeeld oprichten voor haar weldoener koning Willem I der Nederlanden.

Webstek : www.dedraak.centerall.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten