vrijdag 20 november 2009

Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor inrichten van duurzame bedrijventerreinen

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan kmo's of verenigingen die samen streven naar een duurzaam bedrijventerrein. Dit jaar werden 16 projecten ingediend. Daaruit koos de Provincie 10 projecten die elk in aanmerking komen voor een subsidie van 15 000 euro. Gedeputeerde Marc De Buck , bevoegd voor economie: “Een duurzaam bedrijventerrein is een terrein, waar via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een efficiĆ«nter ruimtegebruik”.

Concrete acties hebben onder meer betrekking op collectieve afvalinzameling, rationeel energieverbruik en groene energie, mobiliteit, groenbeheer, samenwerking rond veiligheid, verbeterde bewegwijzering en zo meer. Het volledige subsidiereglement is te vinden op www.oost-vlaanderen.be (economie en landbouw > huis van de economie > subsidies en reglementen).

Projecten
• Rond de Watertoren vzw uit Deinze verenigt de bedrijven langs de Kortrijksesteenweg en zet vooral in op groepsacties op diverse vlakken.
• Zwijnaarde Industrie vzw werkt rond mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid en collectieve diensten.
• De bvba Southstore fungeert als trekker voor concrete interbedrijfssamenwerking op het bedrijventerrein R4 Wondelgem-Mariakerke met focus op ontsluiting en woonwerkverkeer.
• De KMO bvba X-Trans uit Aalter trekt het samenwerkingsverband op het bedrijventerrein Lakeland en Langevoorde. Prioritaire acties zijn gepland rond identiteit, synergie en inventarisatie van de knelpunten.
• Het bedrijvenpark Gentbrugge II werkt verder op de thema's rationeel energieverbruik (REG) en groene energieproductie.
• Econa vzw uit Nazareth wil het economisch knooppunt Nazareth dynamischer maken via terreinoverschrijdende interbedrijfssamenwerking in al zijn vormen.
• Bedrijven Industrie Maldegem vzw wil focussen op communicatie, behoeftenanalyse van de leden en groepsacties rond afval en energie.
• Bedrijvenzone Eke vzw zal de vereniging verder professionaliseren en vooral werken rond chemische producten en afvalverwerking.
• Ondernemingsclub TTS uit Temse plant acties rond bestendiging van de vereniging, een nieuwe website, signalisatie en alternatieve energievormen.
• De KMO Ottevaere Bouwmaterialen fungeert als trekker voor de bedrijven op het terrein Meersbloem in Oudenaarde met het oog op versterking van de identiteit, netwerking, verbetering van de bewegwijzering en de veiligheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten