vrijdag 9 oktober 2009

Voetbal in de stad valt in de prijzen.

Voetbal 01.Voetbal in de stad, het community project van KAA Gent, ingediend in het kader van de Vlaamse projectoproep Proeftuin Open Stadion kreeg 26.000 euro toegewezen. Het project werd weerhouden als een van de meest toonaangevende van een twintigtal door eerste- en tweedeklasse clubs ingediende projecten. Het project bestaat uit vijf deelprojecten. Deze deelprojecten worden mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en vzw Open Stadion.

Spitse lezers

Van zaterdag 10 tot zondag 18 oktober 2009 loopt de Bibliotheekweek in de Vlaamse en Brusselse bibliotheken, met op zaterdag 10 oktober de verwendag. Dit jaar toont het campagnebeeld enkele ouders als voetbalsupporters met boeken in de hand waarvan de titels verwijzen naar voetbal. Met dit beeld als inspiratie, hebben de Gentse bibliotheek en vzw Voetbal in de stad samen een programma uitgewerkt voor de Bibweek en de Verwendag, waarbij ze de link leggen tussen voetbal en lezen, tussen sport en cultuur. Met Buffalo BOEKcorners (21 september–17 oktober, in alle bibliotheken) worden boekenstands met bibliotheekmaterialen, ‘Spitse lezers’ posters en AA Gent attributen gevuld. Tentoonstelling in de inkomhal Bib Zuid. Heli Rombaut en Martin De Backer leverden unieke stukken aan om deze tentoonstelling mee vorm te geven.

Spitse lezers op stadionbezoek

Kinderen kregen op woensdag 7 oktober een rondleiding met boek- en bibliotheekanimatie in het Ottenstadion van AA Gent. Op zaterdag 10 oktober zijn er verwendag cadeaus in alle bibliotheken: posters ‘Spitse lezers’ AA Gent en verjaardagskalenders. Op zaterdag 10 oktober, van 11 tot 12 uur- is er in de Bibliotheek Zuid het debat ‘Kan voetbal de wereld redden (en omgekeerd)? Met voetbalkenners, Heli Rombaut, Raf Willems, Paul Beloy, Dominique Reyns, Jo Van Damme en moderator Rudi Moeraert

Gentse dak -en thuislozenploeg

Dit deelproject wil een bijdrage leveren aan de integratie van de deelnemers aan het maatschappelijk leven door sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Samen sporten staat centraal in dit project. Door met elkaar te sporten, bouwen de deelnemers regelmaat en sociale contacten op, leren ze omgaan met regels en verplichtingen en leven ze bovenal gezonder. Dit deelproject loopt in samenwerking met het OCMW, de Dienst Straathoekwerk en de CAW’s Artevelde en Visserij.

Rondleidingen in het Ottenstadion voor de kansengroepen

KAA Gent wil via zijn Sociaal Charter zijn rol van voortrekker in maatschappelijk ondernemerschap realiseren. Dat wil de club doen door initiatieven te ontwikkelen die de verschillende kansengroepen betrekken in de verdere uitbouw van de club. Tijdens een rondleiding wordt het verhaal gebracht van wat zich achter de schermen afspeelt van een grote voetbalwedstrijd. Er wordt niet alleen toelichting gegeven over de infrastructuur en de geschiedenis van de club maar ook over de wedstrijdorganisatie, de rol van de veiligheidsdiensten, de Voetbalwet, enz. KAA Gent wil ook werken aan de versterking van de bestaande vrijwilligerswerking bij KAA Gent. Door meer jongeren te laten proeven van KAA Gent zullen zij meer geneigd zijn om een engagement op te nemen binnen de club. Door dit in te bedden binnen dit participatieproject wordt de diversiteit binnen de vrijwilligerswerking gerealiseerd.

Gezond Scoort!

Gezond Scoort! werd de afgelopen jaren uitgebouwd als een merknaam waaronder alle acties rond gezondheidspromotie werden ontwikkeld. Een van de onderdelen van ‘Gezond scoort!’ is het uitvoeren van clinics in het onderwijs (parcours waarin enkele parameters getest worden aan de hand van kennistests en gezondheidstests, zoals fitheid en gezondheidsgedrag). De clinics worden uitgevoerd aan de start en op het einde van een schooltraject, als onderdeel van het didactisch pakket ‘Gezond scoort!’. Een ander belangrijk onderdeel van ‘Gezond scoort!’ is een voetbaltrainingsprogramma voor kansengroepen.

Welkom aan de Nieuwe Gentenaars

Twee maal per jaar ontvangen nieuwe Gentenaars, naar aanleiding van de trimestriƫle welkomstreceptie op het Gentse stadhuis, in hun welkomspakket twee tickets voor een thuiswedstrijd van KAA Gent. In het kader van de versterking van de participatie van Nieuwe Gentenaars wordt dit initiatief in nauwe samenwerking met de Dienst Voorlichting verdergezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten