dinsdag 1 september 2009

Soep met lettertjes op Oost-Vlaamse markten

Dag zonder Krediet 06In onze maatschappij is kennis en het verwerven van kennis van essentieel belang om zich ten volle te kunnen ontplooien in de samenleving, zowel op het werk, thuis of voor een hobby. Voor laaggeschoolde volwassenen is dit heel wat moeilijker dan voor hooggeschoolden. Maar liefst 15% van de Vlamingen heeft het moeilijk met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven of rekenen. Dit zijn ongeveer 900 000 mensen. Het is naast een individueel probleem, ook een maatschappelijk probleem. Het arbeidspotentieel wordt niet te volle benut, mensen zijn afhankelijk van uitkeringen. Daarom zal Leerpunt begin september op verschillende markten in Oost-Vlaanderen soep uitdelen met pastalettertjes. ‘Lettertjes eten’ als symbool voor kennis opdoen, voedsel voor het brein. Levensnoodzakelijk en een must voor iedereen die sterk in zijn schoenen wil staan. Leerpunt nodigt je graag uit op volgende markten:

Zaterdag 05/09: wereldmarkt in Sint-Niklaas - Grote Leermarkt van de Vredesfeesten (Castrodreef ) van 14u – 21u

Zondag 06/09: wekelijkse markt in Gent (Van Beverenplein)- voormiddag

Maandag 07/09: wekelijkse markt in Dendermonde en Maldegem - voormiddag

Woensdag 09/09: wekelijkse markt in Wetteren en Deinze - voormiddag

Er zijn duizend en één dingen die je moet kunnen in deze maatschappij, zowel thuis, op het werk of voor je hobby. En alles verandert zo snel. Het is voor veel volwassenen een hele karwei om bij te blijven. Taalvaardige mensen hebben sowieso een stapje voor. Zij hebben meer en betere toegang tot allerlei informatiekanalen en kunnen hun kennis continu bijschaven. Mensen die problemen hebben met basisvaardigheden (zoals lezen en schrijven, computervaardigheden) en dus die toegang missen, hebben het veel moeilijker om hun weg te vinden in de samenleving. Ze geraken geïsoleerd en vallen uit de boot. An Van Parijs: “Bij Leerpunt, vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om bij te blijven in onze maatschappij. Ook mensen die vroeger niet de kans kregen om lang naar school te gaan moeten kunnen bijleren. Bij ons leren laaggeschoolde volwassenen vaardigheden om zelfstandiger te functioneren: vlot lezen, schrijven, rekenen, computer, sociale vaardigheden, actualiteit, kunst, gezondheid. Zo komen ze vooruit en krijgen zelfvertrouwen. Ze staan terug met beide benen in de samenleving”.

Link: www.basiseducatie.be of www.ocb-vzw.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten