donderdag 24 september 2009

Hogeschool Gent, een ambitieus project.

Op 23 september gaf de Hogeschool Gent het officiële startschot voor een nieuw academiejaar. Niet alleen de studenten van het conservatorium toonden zich van hun beste muzikale kant, ook in de toespraken kwamen enkele interessante stellingen naar voren.

Kris Peeters 02 Minister president Kris Peeters zette de toon door te benadrukken hoe belangrijk hoogstaand onderwijs is in moeilijke economische periodes. Onderzoek, kennis en innovatie moeten ons de komende jaren door de economische crisis te loodsen. Kris Peeters benadrukte daarbij het belang van Vlaanderen in Actie. Uiteraard kwamen ook de herstructureringsplannen van het hoger onderwijs aan bod. De minister-president sprak zijn standpunt niet meteen uit. Hij duidde vooral op de complexiteit van het proces en verzekerde dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Er zal bovendien eerst een uitgebreid maatschappelijk debat moeten worden gevoerd vooraleer er een oplossing kan worden bereikt.

Algemeen directeur Bert Hoogewijs benadrukte het standpunt van de Hogeschool Gent inzake de herstructureringsplannen. Het behoud van de kwaliteit voor alle opleidingen staat daarbij voor de hogeschool centraal. In die zin opteert de Hogeschool Gent voor een integratie van zowel academisch als professioneel gerichte opleidingen. De Hogeschool Gent heeft ook een ambitieus masterplan Infrastructuur, zo is er de prachtige nieuwbouw op de campus Schoonmeersen en de bouwwerken aan de Pasteurlaan en de Godshuizenlaan zitten in de eindfase.

Volgens de voorzitter van de raad van bestuur, Frans Verheeke, is het vooral zaak eerst te bepalen wat het einddoel is van de opleidingen en op basis daarvan verder te bouwen aan het academiseringsproces. Alleen zo kunnen de Vlaamse afgestudeerden met brede en kritische inzichten het werkveld tegemoet gaan. Vanzelfsprekend moet het wetenschappelijk onderzoek binnen de Hogeschool uitgebouwd worden, en dit met de steun van de Universiteit Gent. Toch mag de finaliteit van de opleidingen niet veranderen. Een precieze omschrijving schept duidelijkheid waardoor het toewijzen van schaarse middelen iets eenvoudiger wordt. Frans Verheecke verwees daarbij naar de commissie Soete waartoe de autonome hogescholen oorspronkelijk niet waren uitgenodigd en de loze argumenten om de zogenaamde inkanteling te verdedigen.

Julie Van den Broeck, voorzitster van de studentenraad, legde de focus op de internationalisering van het hoger onderwijs. De studentenraad pleit voor meer aandacht voor opleidingen in het buitenland en een gelijkschakeling van hogeronderwijssystemen voor de internationale student. Zij merkte daar fijntjes bij op dat de mobiliteit in de middeleeuwen, pakweg 750 jaar geleden, groter was dan vandaag. Tot slot kreeg de Minister President een schets mee naar huis en werd de plechtige opening afgesloten met een receptie op het stadhuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten