zondag 16 augustus 2009

Minder zwerfvuil langs Vlaamse gewestwegen

Meermaals per jaar wordt het zwerfvuil langs gewestwegen opgeruimd. In vergelijking met vorig jaar is de hoeveelheid opgehaald zwerfvuil verminderd met 610 ton (of 17 %). Minister Crevits: “De campagne om weggebruikers aan te sporen hun afval in de vuilbak te gooien werpt zijn vruchten af. Toch is er nog weg af te leggen. Zeker in de provincies waar er weer een lichte stijging werd vastgesteld zoals West-Vlaanderen en Limburg”. Het Vlaams Gewest telt 6.500 km gewestwegen, waarvan 883 km autosnelwegen. Het opruimen van het zwerfvuil langs deze gewestwegen gebeurt in alle 6 tot 8 keer per jaar. Ook op de rustplaatsen wordt het zwerfvuil met een regelmaat van minimum tweemaal per maand opgeruimd. Langs de autosnelwegen en de ringwegen die filegevoelig zijn, de omgeving van werken, de op- en afritten en toeristische omgeving is er opvallend meer zwerfvuil.

In de provincie Antwerpen is er een terugval van het zwerfvuil met 37 %. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de cijfers uit 2007 in Antwerpen ruim boven het gemiddelde van de laatste jaren lag (1.326 ton in 2006). Grote verschillen kunnen verklaard worden door het feit dat men soms op een grote stortplaats van zwerfvuil stoot. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen is er een kleine daling van het aantal ton zwerfvuil t.o.v. 2007. In West-Vlaanderen en Limburg is er dan weer een lichte toename. In totaal is er dus een daling van 3.610 ton tot 3.000 ton, of een daling met 17 %. Minister Crevits: “Een mogelijke verklaring voor deze afname is dat we dankzij sensibiliseringsacties tegen zwerfvuil meer restafval via de publieke verzamelpunten hebben opgehaald. Het is de bedoeling dat we ook deze cijfers in de toekomst in kaart zullen brengen”.

2000 tot 2006 = 15.853 ton zwerfvuil
2006 = 2.986 ton of 3,25 miljoen euro
2007 = 4.351 ton totaal

In 2007 nam de berg zwerfafval langs Vlaamse gewestwegen met 1.365 ton toe ten opzichte van 2006. Dat is een stijging met 45,7%, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege ontving als antwoord op een vraag aan minister Crevits.
Ook in de vuilnisbakken langs de Vlaamse gewestwegen stijgt de hoeveelheid afval: plus 40% in 2007.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten