maandag 27 juli 2009

Bijmenging met biobrandstoffen tot 4% verplicht

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitvoering regelt van de wet die de bijmenging van brandstoffen met biobrandstoffen verplicht maakt. Op 8 mei had de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat aardoliemaatschappijen verplicht om 4% biobrandstoffen bij te mengen in benzine en diesel. Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette legt nu de praktische uitvoering van die wet vast. De aardoliemaatschappijen moeten elke drie maanden gegevens overmaken aan de algemene directie Energie, zodat die de uitvoering van de wet kan opvolgen. Die opvolging bestaat voornamelijk uit de controle van de boekhoudingen en van de duurzaamheidscriteria waaraan de biobrandstoffen moeten voldoen. Maatschappijen die hun verplichtingen niet naleven, kunnen verplicht worden een administratieve boete te betalen.

Europa bepaalt dat motorbrandstoffen vanaf volgend jaar voor minstens 5,75 procent uit biobrandstoffen bestaan. Zonder bijkomende maatregelen kan ons land die richtlijn zelfs niet benaderen. De regering opteerde er in 2006 voor om biobrandstoffen te stimuleren via fiscale vrijstellingen, maar dat leverde zo goed als niets op. Vorig jaar werd slechts voor 1 procent gemengd. Vrijwel nergens in Belgiƫ kan biobrandstof worden getankt. De situatie zorgde ervoor dat een aantal bedrijven die de voorbije jaren zwaar investeerden in biobrandstoffen hun producten niet verkocht kregen en daardoor zwaar in de problemen zitten.Het voorstel houdt in dat producenten van brandstoffen vanaf 1 juli zullen worden verplicht om 4 % biobrandstoffen te mengen in diesel en benzine. De verplichting geldt voorlopig voor 2 jaar. Indien de markt zo voldoende op gang wordt getrokken, vervalt de verplichting nadien. De fiscale vrijstelling van accijnzen blijft bestaan. Het gaat om een 4/5 vrijstelling wanneer de 4 procent wordt gehaald. Vanaf 5 procent biodiesel en 7 procent bio-ethanol wordt een volledige vrijstelling toegekend. Europa schrijft voor 2010 wel 5,75 procent voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten