vrijdag 5 juni 2009

Na de verkiezingen werken we voor ons zelf.

Vanaf 8 juni werken we eindelijk voor onszelf want tot 7 juni (verkiezingen?) werken we voor de staat. Dat zegt PricewaterhouseCoopers, een ernstig bedrijf dat wereldwijd aan de bak komt met belastingadvies. PWC berekent elk jaar de belastingdruk aan de hand van de dag in het jaar waarop we eindelijk voor onszelf beginnen te werken. Vorig jaar was dat 10 juni, dat betekent dat de belastingdruk niet echt verlaagd is. Want de twee dagen 'winst' zijn er niet door beter beleid gekomen, maar door de crisis.

Dat geeft de indruk dat al het geld dat we aan de staat afgeven verloren geld is. Laat ons die datum van 8 juni aanhouden, maar de redenering een beetje eerlijker maken en kijken waarvoor we tot 8 juni hebben gewerkt. Voor onderwijs bijvoorbeeld, zodat onze kinderen naar school kunnen en tienduizenden leraars hun inkomen hebben. Gezondheidszorg bijvoorbeeld, we werken tot 8 juni zodat als we naar dokter, ziekenhuis of apotheker moeten, we nauwelijks iets moeten bijbetalen en toch de beste zorgen krijgen. We rijden over een dicht wegennet, nemen het openbaar vervoer en werden de wegen onderhouden. Om politie, brandweer en gerecht niet te vergeten.

Kwaliteitsvol leven voorbij het pensioen en voor gehandicapten. Ja, er hangt een prijs aan langer leven, en tegelijkertijd gemiddeld veel beter kunnen genieten van het leven. Gaan we vroeger stoppen met de staat betalen en onze (groot)ouders een beetje afschaffen? Uiteraard heeft de staat de plicht het verzamelde geld zo optimaal mogelijk te spenderen, en daar is altijd verbetering in mogelijk en nodig. Open VLD staat voor verbetering en tegengaan van verspilling en fraude.

Of wilt u zelf opdraaien voor onderwijs en gezondheid? Bent u daartoe bereid? Politici zouden zich moeten schamen aan dergelijk populisme mee te werken, laat staan dat professoren (die door u betaald worden) zich aan allerlei egoïstische redeneringen mee schuldig maken. PWC wil net zoals zoveel ernstige mensen en politici scoren, en daar wringt het schoentje: de overheid wordt onterecht in de zeik gezet, belastingen worden onterecht als negatief voorgesteld, simplistische redeneringen halen op een immorele wijze de positieve kanten en sterktes van onze welvaartstaat onderuit. Jammer genoeg heeft de overheid zelf mee schuld aan deze foutieve redenering. We leven in een piepklein land met te veel politici en te veel verschillende overheden, en die geraken het maar niet eens. Dus schelden ze er maar op los.

Dit land is in crisis, maar het heeft kapiteins op overschot. Toch hoeft u er geen woorden aan vuil te maken. U kunt op 7 juni een sterk signaal geven door op Open VLD te stemmen. Als een bepaalde kandidaat uw voorkeur heeft, laat dat dan merken, maar als u gewoon een lijststem (dus één bolletje bovenaan) aanstipt, dan is dat even goed. Samen zijn we sterk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten