maandag 14 december 2009

Oud gemeenteraadslid Huguette de Bleecker-Ingelaere overleden.

draak01 Huguette de Bleecker werd geboren te Gent op 22 augustus 1941. Langs vaderszijde komt ze uit een Vlaamsgezinde familie, haar moeder was Franstalig. Ze kende dan ook als geen ander de mentaliteit van de Franstaligen. Na haar humaniora in Sint-Bavo koos ze voor het regentaat. Vierendertig jaar zal ze lesgeven bij de Zusters van Liefde: de verpleegsterschool, het secundair onderwijs, het handels- en beroepsonderwijs. Tijdens haar middelbaar onderwijs komt ze terecht in de Vlaamse Beweging. Op zoek naar vrouwen verwelkomt het hoofdbestuur van de Volksunie haar in 1965. Wat later wordt ze voorzitter van Volksunie Jongeren Gent, die ze mee helpt oprichten. Van 1975 tot 1985 zetelt ze in de provincieraad en nadien nog eens tien jaar als gemeenteraadslid.

Naast de Vlaamse Beweging was Huguette ook actief in de vrouwenbeweging: ze stond mee aan de wieg van de eerste vrouwendag en de oprichting van de Federatie van Vlaamse Vrouwen (FVV). Uit onvrede met het Sint-Michielsakkoord stapte ze uit de Volksunie; meteen betekende dit het einde van een jarenlang voorzitterschap van de FVV. Ondertussen zette Huguette zich in binnen de sociaal-culturele sector. De Vlaamse Volksbeweging (VVB), het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen (OVV), de Werkgroep de Nederlanden, de Vlaamse Culturele Kring Sluizeken-Muide en Gent-Cultuur. Ze was ook begaan met de buurt waar ze via het comité De Lieve ijverde voor het milieu en de leefbaarheid van de wijk.

In het 1994 ging ze op zoek naar Gentse verenigingen die een gedurfd project wilden schragen. Exploration du Monde, Connaissance et Vie d'aujourd'hui, een wandeling door een Gentse winkelstraat, een vluchtige blik op de publiciteitsborden: het zijn slechts enkele voorbeelden die duidelijk maken hoe verfransing én verengelsing op een vaak geruisloze manier Gent binnensluipen. In navolging van het Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad werd een comité opgericht dat het Vlaamse karakter van Gent bevordert. De koepel van Vlaamse verenigingen 'De Draak'-Vlaams Overleg Gent zag het licht.

In de aanloop naar 11 juli 1994 werd het stadsbestuur gewezen op het verplicht bevlaggen van de openbare gebouwen met de Vlaamse Leeuw. Op de Vlaamse feestdag zelf werden voor het eerst een vijftigtal locaties gecontroleerd. Het was de start van een volgehouden actie over het ganse grondgebied van de stad Gent. Meteen werd het plan opgevat om de handelaars te stimuleren en te belonen voor het gebruik van een originele Nederlandstalige benaming voor hun zaak. Op 8 november 1995 werd de eerste trofee de 'Gouden Draak' uitgereikt. Vanaf 2000 pakt 'De Draak' ook uit met de 'Orde van de Gentse Draak'. Met dit project wil men iemand in de kijker zetten, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maakt voor de promotie van de Vlaamse eigenheid in de ruimste zin. Ondertussen werden de handelaars aangezet tot het voeren van Nederlandstalige publiciteit.

Donderdagochtend, 10 december, na een uitzichtloze strijd overleed Huguette De Bleecker-Ingelaere, 68 jaar oud. Een niet te stuiten werklust typeerde haar, Vlaanderen en Gent verliezen een gedreven voortrekker. Op woensdag 16 december 2009 om 11 uur in de kerk Heilig Kerst aan de Sleepstraat nemen we afscheid van haar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten