donderdag 17 december 2009

Daisy project van start in alle Oost-Vlaamse openbare bibliotheken

De Provincie Oost-Vlaanderen start deze week met het Daisy project en stelt in elke Oost-Vlaamse openbare bibliotheek een Daisy speler ter beschikking. De Provincie sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Luisterpuntbibliotheek. DAISY staat voor Digital Accessible Information System (digitaal toegankelijk informatiesysteem), het is het nieuwe internationale standaardformaat voor luisterboeken op cd-rom die met een Daisy speler kunnen beluisterd worden door personen met een leesbeperking. In elke bibliotheek voor personen met een leeshandicap worden luisterboeken voortaan in dat formaat geleverd.

In Daisy boeken zit een digitale structuur. Dankzij die structuur kan men door het boek bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Zo kan men stukken opnieuw beluisteren of stiekem vooruit lezen. Het Daisy boek wordt gebrand op een cd-rom en is het best te beluisteren op de speciale Daisy speler of via de gratis Daisy software op een PC. Alleen zo kan de lezer van alle navigatiefunctionaliteiten gebruikmaken. Deze uitgebreide navigatiestructuur en de hogere comprimeermogelijkheid (tot 22 uur speelduur op één cd-rom) zijn een meerwaarde tegenover het gewone luisterboek. Bovendien zijn er extra functionaliteiten: pauzes inlassen, erin bladeren of grasduinen, bladwijzers plaatsen en favoriete passages herlezen, het geluid en de snelheid van het voorlezen regelen, ergens stoppen met lezen en automatisch herbeginnen op die plaats, een slaaptoets instellen waarbij na enige tijd de Daisy speler zichzelf uitschakelt.

De Daisy spelers zijn perfect afgestemd op de behoeften van blinden en slechtzienden: ze hebben grote, duidelijke knoppen en iedere knop heeft slechts één functie. Die functie weerklinkt auditief, waardoor de slechtziende direct weet of hij de juiste functie gebruikt. Ze worden geleverd met een duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin de mogelijkheden van het toestel nauwkeurig worden uitgelegd. Voor personen met een leeshandicap zijn dit de handigste toestellen. Ook voor een grote groep van senioren bieden deze toestellen en de Daisy boeken veel mogelijkheden. Daisy boeken en spelers zijn ook voor personen met dyslexie nuttig.

De Provincie Oost-Vlaanderen biedt elke Oost-Vlaamse openbare bibliotheek een gratis Daisy speler aan. Bovendien kregen de openbare bibliotheken de kans om aan heel gunstige voorwaarden één of meer extra spelers te bestellen. Zo wordt deze speciale dienstverlening in elke Oost-Vlaamse openbare bibliotheek gegarandeerd. Geïnteresseerden kunnen de toestellen en de luisterboeken gratis ontlenen in de openbare bibliotheken. Tijdens een druk bijgewoonde studiedag over de mogelijkheden van de Daisy speler kreeg An Heirbaut van Boekegemgemeente Lebbeke de eerste Daisy speler overhandigt. Gedeputeerde Jozef Dauwe bedankte ook de talrijk opgekomen bibliotheekverantwoordelijken en benadrukte dat de provincie Oost-Vlaanderen niemand wil uitsluiten en daarom optimaal gebruik maakt van de digitale middelen.

Vzw Luisterpuntbibliotheek is een openbare bibliotheek met een specifieke werking. De vzw bezorgt lectuur in een aangepaste vorm aan personen die geen gewone, gedrukte boeken kunnen lezen. Blinden, slechtzienden, ouderen, bedlegerige personen, personen met spierziekten, dyslectische kinderen en alle andere personen die niet of moeilijk gewone boeken kunnen lezen, kunnen bij de vzw terecht. Luisterpuntbibliotheek biedt, in het kader van het Daisy project, aan alle deelnemende Oost-Vlaamse openbare bibliotheken wisselcollecties aan van een honderdtal Daisy boeken per bib. De collecties bevatten fictie-werken voor volwassenen. Op vraag van de bibliotheek kan ook fictie voor de jeugd geleverd worden. Deze wisselcollecties worden op regelmatige tijdstippen ingeruild. Luisterpuntbibliotheek geeft vorming aan de Oost-Vlaamse bibliotheken. Een medewerker geeft toelichting over het Daisy boek en de Daisy speler aan het bibliotheekpersoneel. De sessies worden regionaal gegroepeerd. Alle deelnemende bibliotheken ontvangen daarnaast ook nog promotiemateriaal om de dienstverlening bij het grote publiek bekend te maken. Link: http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten