vrijdag 6 november 2009

Inspraaktraject 'Ledeberg leeft' derde bij European Public Sector Award 2009

dc ledebergDe Stad Gent is derde geworden bij de uitreiking van de prestigieuze European Public Sector Award 2009. Die prijzen worden uitgereikt door het European Institute for Public Administration in Maastricht en behoren tot de meest prestigieuze prijzen voor overheden in Europa. Het inspraaktraject in het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ werd eerder al genomineerd in de categorie ‘burgerbetrokkenheid’, samen met 4 andere projecten. Gent hoorde dus al zeker bij de top 5 van meer dan 300 inzendingen. De plechtigheid vond plaats op donderdag 5 november in Maastricht. Keulen won de award. Er was ook een speciale vermelding voor Gdynia (Polen). ‘Ledeberg leeft’ eindigt dus gedeeld derde, op meer dan 300 inzendingen. De prijs is een mooie beloning voor de Stad Gent, die veel investeert in inspraak.

Ledeberg krijgt momenteel een serieuze opknapbeurt. Het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft maakt niet alleen de kwaliteiten van Ledeberg zichtbaarder, maar versterkt ze ook. Een aantal knelpunten wordt weggewerkt. De acties werden onder 6 doelstellingen ondergebracht. Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienstverlening, meer ruimte voor ontmoeten. Het betrekken van bewoners en verenigingen stond centraal bij het bepalen van de doelstellingen en behoeften. Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking ging op zoek naar vernieuwende inspraakmethodes op maat van de bewoners.

Sinds 2006 hebben verschillende stadsdiensten intensieve verkenningsrondes gehouden, stedenbouwkundige studies begeleid en samen met een klankbordgroep van bewoners en verenigingen nagedacht over de belangrijkste behoeften van Ledeberg. Zo werden de stedenbouwkundige ontwerpen aangepast zodat ze konden gelezen worden door niet-experten. In handelszaken in heel Ledeberg lokten filmpjes inwoners naar de tentoonstelling over ‘Ledeberg leeft’. Die tentoonstelling werd trouwens mee bemand door Ledebergenaren. Daarnaast konden inwoners deelnemen aan begeleide wandelingen waarbij zowel een medewerker van de Stad Gent als een inwoner uitleg gaf over het stadsvernieuwingsproject en historische weetjes vertelde over Ledeberg. De klankbordgroep kwam gedurende anderhalf jaar samen. Het advies van die groep aan het stadsbestuur was evenwaardig aan dat van de begeleidingsgroep van ambtenaren. Het ruimtelijk actieplan voor Ledeberg kwam tot stand op basis van de gezamenlijke aanbevelingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten