maandag 6 juli 2009

Minister De Padt wil dat voetbalclubs investeren in de maatschappij

Vrijdagnamiddag 3 juli overlegde minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt met de politie en met vertegenwoordigers van de voetbalwereld en voetbalsupporters. Minister Guido De Padt: “De maatschappij investeert miljoenen in de voetbalwereld, hoog tijd dat de voetbalwereld ernstig in de maatschappij begint te investeren. Of noem het een euro voor een euro”. Dat is de boodschap die minister Guido De Padt meegaf tijdens een rondetafel overleg met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Nationale supportersfederatie en de politie. De minister wil dit principe op lokaal vlak stimuleren. Aan de politie heeft de minister van Binnenlandse Zaken met nadruk gezegd dat zij meer diepgaande risicoanalyses zouden uitvoeren voor ze de politie inzet bij een wedstrijd. Aan de KBVB heeft De Padt nog verzocht om actie ondernemen tegen omkoping en gokfraude rond voetbalwedstrijden. De minister verwacht tegen het einde van de zomer een reeks voorstellen.

Minister Guido De Padt wil dat de voetbalwereld eindelijk zelf ook gaat investeren in projecten rond voetbalveiligheid, preventie en fair play. In een brief aan alle burgemeesters met eersteklasseclubs zal hij vragen dat zij in hun veiligheidsprotocol met de clubs een luik zouden opnemen over het sociaal dividend. In augustus zal De Padt ook met de voorzitter van de Pro League over dit initiatief praten. Minister De Padt: “Wij hebben berekend dat de politie-inzet bij de testmatchen 500.000 euro heeft gekost. Als de maatschappij zoveel investeert in het voetbal, dan is het hoog tijd dat de voetbalwereld een sociaal dividend uitkeert en zelf initiatieven gaat nemen ten voordele van de maatschappij”. Minister De Padt wil dat deze clubs sociale of preventieprojecten met jongeren, scholen of buurtbewoners starten en die projecten ook uit eigen kas betalen. Met andere woorden: iets teruggeven aan de maatschappij in de plaats van te wachten op subsidies van de overheid. In de Nederlandse stad Utrecht staat in de huidige veiligheidsovereenkomst bijvoorbeeld, dat voor een bepaalde investering van de stad in het voetbalstadion, de club in ruil 700 maatschappelijke uren zal presteren.

Tijdens het overleg zijn ook de cijfers voor politie-inzet en incidenten bij eerste klasse voetbalwedstrijden van het voorbije seizoen besproken. Het aantal supporters is tijdens het voetbalseizoen 2008-2009 gestegen met 20% vergeleken met drie seizoenen eerder. Minister Guido De Padt: “Het is nu wel veiliger voor de mensen om naar het voetbal te gaan, positieve supportersacties werpen hun vruchten af.” De Nationale Supportersfederatie Profclubs heeft het afgelopen seizoen voor de eerste maal gebruik gemaakt van een meldformulier, waarbij de vertegenwoordiger van de supporters van de bezoekende club hun mening konden geven over diverse aspecten van de organisatie van de wedstrijd, waaronder ook de veiligheid en ordehandhaving. Er zijn 128 meldformulieren ingevuld. In 99 gevallen is de veiligheid als goed beoordeeld, in 7 gevallen als matig en in 3 gevallen als niet goed. In de andere gevallen is deze rubriek niet ingevuld.

Het aantal politiemensen ingezet bij voetbalwedstrijden van de Pro League is gedaald. Gemiddeld waren voor één wedstrijd 73 politiemensen aan het werk tegenover 77 in het seizoen 2007-2008. Toch wordt er nog vaak politiepersoneel ingezet zonder een diepgaande risicoanalyse vooraf. Minister De Padt: “Ik heb er bij de politiezones op aangedrongen dat zij voor elke wedstrijd een ernstige risicoanalyse zouden uitvoeren en dat ze zouden werken op kwaliteit van inzet in de plaats van op kwantiteit.” De minister heeft aan een werkgroep van lokale politie gevraagd om samen met de Voetbalcel richtlijnen voor te bereiden opdat de nationale beleidslijnen door elke politiezone op dezelfde manier zouden gevolgd worden.

Het aantal geweldsfeiten is gestegen: 93 in het seizoen 2008-2009 tegenover 53 in het seizoen voordien. Dit betekent ondermeer dat de eigen harde kernen nog doeltreffender moeten worden aangepakt door politie en door de clubs. Er is geen enkel verband tussen de dalende politie-inzet en de stijging van het geweld. Geweldsfeiten omvatten alle vormen van fysiek geweld en ook het gooien met voorwerpen naar personen. Het gaat hier hoofdzakelijk over geïsoleerde feiten gepleegd door individuen. Het geweld gepleegd door groepen van minstens 10 personen, feiten die typerend zijn voor hooliganisme, is slechts 11 keer voorgekomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten